Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności dla stron Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy

 

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych http://rajcza.naszops.pl/ oraz http://rajcza.naszops.pl/bip/.

 1. Data publikacji stron internetowych: 28.09.2017              
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.09.2017
 3. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:  31.03.2021

Deklaracja została sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

                Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pomoc w nawigacji na stronie

 • Ponowne załadowanie strony – Crtl + F5,
 • Przejście do kolejnego elementu możliwego do kliknięcia – Tab,
 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia – Shift + Tab,
 • Wykonanie domyślnej akcji, zazwyczaj zatwierdzenie wyboru – Enter,
 • Przewijanie widocznej części strony możliwe za pomocą strzałek kierunkowych.

Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby słabo widzące:

 • Zmiana wielkości czcionki,
 • Zmiana kontrastu.

Dostępność architektoniczna

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w budynku Urzędu Gminy Rajcza przy ul. Górskiej 1, 34-370 Rajcza.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia, do głównego wejścia prowadzą schody, drugie wejście od ul. Ujsolskiej posiada podjazd oraz dzwonek umożliwiający wezwanie pomocy np. przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
 • Dla odwiedzających dostępne są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (w budynku nie ma windy).
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma także możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Jarosław Zeman

j.zeman@rajcza.com.pl

tel.: 33 86 43 155

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu oraz żądać zapewnienia tejże dostępności. Każdy ma także prawo do wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Powyższe żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby,
 • Wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia informacji niedostępnej w formie alternatywnej.

Żądanie powinno być zrealizowane przez podmiot publiczny niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. W razie braku możliwości dotrzymania wspomnianego terminu, podmiot publiczny zobowiązany jest poinformować, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, termin ten jednak nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

W ostateczności skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Utworzono dnia 07.04.2021, 14:27

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny