Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy

Przemoc w rodzinie

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W RAJCZY

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rajcza został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Rajcza Nr GOPS.0050.79.2011 z dnia 21.12.2011 r. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Sądu Rejonowego w Żywcu. Pracę zespołu określa Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.          

Do ogólnych celów działalności zespołu można zaliczyć usprawnianie systemu przepływu informacji pomiędzy instytucjami oraz reagowanie na problemy społeczne dotyczące przejawów przemocy w rodzinie, w szczególności:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie w celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Do zadań zespołu należy pomoc osobom i rodzinom w indywidualnych przypadkach, gdy zostaje założona Niebieska Karta, która jest podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie. W tych sytuacjach zostają powołane grupy robocze, których zadaniem jest:

 1. opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy rodzinie,
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin.

 

Pomoc osobie dotkniętej przemocą w rodzinie:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy –  33 826 12 45
 • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rajczy -

33 826 12 40

 • Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny w Rajczy czynny każdy wtorek w godz. 10:00  - 14:00   - 33 86 43 130 (wtorek), 
 • Komisariat Policji w Rajczy – 47 857 27 10
 • Punkt Interwencji Kryzysowej w Żywcu – 33 86 19 336
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – 33 86 19 336
 • Nieodpłatna Pomoc Psychologiczna w Żywcu – 33 861 94 19,  33 861 93 36 wew. 7
 • Sąd Rejonowy w Żywcu – 33 47 51 200
 • Caritas Diecezji Bielsko – Żywieckiej, Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żywcu -  poniedziałek 9.00 – 15.00, wtorek 13.00 – 19.00, piątek 9.00 – 15.00  667 254 715
 • Prokuratura Rejonowa w Żywcu - 33 475 84 00
 • Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” - 22 668 70 00
 • Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 800 120 002

 

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Zespołu Interdyscyplinarnego.

 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy pok. nr 1, 

od poniedziałku do piątku  od 7:00 do 15:00

 

 Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy

ul. Górska 1, 34 – 370 Rajcza

tel. 33 826 12 45

gops@rajcza.com.pl

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny