Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy

Świadczenie wspierające

Utworzono dnia 29.01.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy  informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa,  która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

 

Świadczenie wspierające jest nową formą wsparcia, o którą mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia.

Jest ono  skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, tak aby dorosła już osoba z niepełnosprawnością mogła decydować jak chce wykorzystać otrzymywane wsparcie. 

Świadczenie wspierające nie ma kryterium dochodowego tak więc przysługuje bez względu na dochody, a także niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów a wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności począwszy od 1 stycznia 2024 r. 

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od liczby przyznanych punktów i jest powiązana z wysokością renty socjalnej. Oznacza to, że jeżeli kwota świadczenia wynosi od 40% renty socjalnej (w przypadku ustalenia poziomu potrzeby wsparcia między 70 a 74 punktów) aż do 220% renty socjalnej (ustalenie poziomu potrzeby wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów).
Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej analogicznie będzie podlegała także waloryzacji wysokość świadczenia wspierającego.

Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego:

  • I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt
  • II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt
  • III etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70  do 77 pkt.

Powyższy harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – w przypadku takich osób z niepełnosprawnościami uzyskanie przez nie co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. będzie uprawniać do otrzymania świadczenia wspierającego.

Dodatkowo:

* za osobę pobierającą świadczenie wspierające, jak i za jej opiekuna, który nie  podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, ZUS  będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne, od podstawy wysokości pobieranego świadczenia wspierającego

*za opiekuna niepozostającego w zatrudnieniu, który wspólnie zamieszkuje i gospodaruje z osobą pobierającą świadczenie wspierające, ZUS będzie opłacał również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przez okres sprawowania opieki.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wspierające, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia od 1 stycznia 2024 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą:
•    Platformy PUE ZUS
•    Portalu informacyjno-usługowego  Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
•    Bankowości elektronicznej.

Od 1 stycznia 2024 r. ustawą  o świadczeniu wspierającym zmieniono również dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych, polegające na wprowadzeniu zmian w  świadczeniu pielęgnacyjnym oraz uchyleniu specjalnego zasiłku opiekuńczego .

Po zmianach  świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

*rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

* pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie wpływać na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,

* wszystkim rodzinom zastępczym, osobą prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom  placówek pieczy zastępczej. 

Jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością – świadczenie zostanie podwyższone o 100%  na drugą i każdą kolejną osobę niepełnosprawną, nad którą sprawowana jest opieka. 

W związku z powyższym informujemy, że świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna ) NIE PRZYSŁUGUJĄ opiekunowi w przypadku gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające i fakt ubiegania się o świadczenie wspierające należy zgłosić do GOPS niezwłocznie ponieważ skutkuje to świadczeniem nienależnie pobranym i będzie podlegać zwrotowi wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.

 

 

Więcej informacji oraz wnioski na temat świadczenia wspierającego można uzyskać na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu  

https://www.pcpr-zywiec.pl/swiadczenia-wspierajace/

 


 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 7

W poprzednim tygodniu: 43

W tym miesiącu: 90

W poprzednim miesiącu: 184

Wszystkich: 12551