Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy

Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024r.

 

 

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

EDYCJA 2024

 

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Dofinansowanie wynosi: 180 081,00 zł

Całkowita wartość: 180 081,00 zł

 

Cel i Adresaci Programu:

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Program przyczynia się do odciążania członków rodzin oraz opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa oraz wsparcia w codziennych obowiązkach. Czas ten członkowie rodzin/opiekunowie przeznaczyć mogą na odpoczynek bądź załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny/opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, wymagającą stałej opieki  w czynnościach dnia codziennego.

 

Kto może zostać opiekunem?

 

 • Osoba niebędąca członkiem rodziny/opiekunem osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoba niezamieszkująca wspólnie z osobą z niepełnosprawnością;
 • Osoba posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 • Osoba posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnością w formie wolontariatu. Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością lub
 • Osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

 

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica/opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

 

W przypadku pytań  prosimy o kontakt telefoniczny z  Gminnym Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Rajczy: tel. 33 8643396, wnioski można składać do 30 stycznia 2024 r.

 

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Plakat Opieka Wytchnieniowa 2024

Utworzono dnia 08.04.2024, 09:15

Klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 06.03.2024, 09:36

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny