Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.  

 

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.

WYPEŁNIAJ W JĘZYKU POLSKIM – WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE ŁACIŃSKIM.
W razie niewypełnienia wszystkich danych – konieczne będzie ich uzupełnienie.
Wnioski niespełniające wymogów będą pozostawione bez rozpatrzenia.


 

Wniosek zawiera:

  • dane osoby składającej wniosek;

  • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy (seria i numer);

  • informacje o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • adres pobytu;

  • dane kontaktowe (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej);

  • numer PESEL;

Link do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583

 

Допомога громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом, які прибули на територію Республіки Польща напряму з території України 24 лютого 2022 року або пізніше.
 

Громадяни України, які легально знаходиться на території Республіки Польща на підставі ст. 2 пункту 1 Закону від 12 березня 2022 року „Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країнита отримали номер PESEL, мають право на одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих на особу. Ця допомога призначена на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особистий догляд та житло.

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Заяву потрібно подати особисто та підписати від руки.

ЗАЯВУ ЗАПОВНЮЮТЬ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ.

Заявки, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.
 

В заяві потрібно вказати:

дані особи, яка подає заяву;

вид документа, що є підставою для перетину кордону (серія та номер паспорту, свідоцтва про народження);

відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща;

адресу перебування;

контактні дані (номер телефону або адресу електронної пошти);

номер PESEL;

 

Посилання на Закон від 12 березня 2022 року „Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни”:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny