Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

 

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Komplet dokumentów należy składać do 14.03.2022 r. bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy ul. Górska 1.

DOFINANSOWANIE 235 008.00 zł

CAŁKOWITY KOSZT 235 008.00 zł

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma  zapewniać w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

Adresaci Programu 

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
 2. Ważne! Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną

Zasady realizacji Programu

 1. Gmina przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie adresu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 2. Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu i w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym), która:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 1. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów, wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

W roku 2022  ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 21 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia).

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie;

 • karty zgłoszeniowej
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci),
 • kopii orzeczenia o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne  (I grupa z ZUS, KRUS),
 • ankietę kwalifikacyjną do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
 • kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM
 • oświadczenie
 • klauzula informacyjna

W związku z powyższym wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajczy  w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - informacje ogólne,
 • Karta zgłoszeniowa,
 • Ankietę kwalifikacyjna do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022",
 • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM,
 • Oświadczenie,
 • Klauzula informacyjna RODO.

 

 

 

Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Utworzono dnia 24.03.2022, 13:06

ZAŁĄCZNIKI:

								

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - informacje ogólne

Utworzono dnia 04.03.2022, 13:04

Karta zgłoszeniowa

Utworzono dnia 04.03.2022, 13:00

Ankieta kwalifikacyjna

Utworzono dnia 04.03.2022, 13:00

Karta oceny stanu zdrowia

Utworzono dnia 04.03.2022, 13:00

Oświadczenie o wyborze opiekuna

Utworzono dnia 04.03.2022, 13:00

Klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 04.03.2022, 12:58

Klauzula informacyjna RODO 2

Utworzono dnia 04.03.2022, 12:59

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny