Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy

Про це повідомляє ZUS / Informacje ZUS o wyjeździe obywateli Ukrainy z Polski

Про це повідомляє ZUS  / Informacje ZUS o wyjeździe obywateli Ukrainy z Polski


 

Про це повідомляє ZUS

Громадяни України повинні повідомити ZUS про свій виїзд

Громадянам України, які подали заяву на отримання допомоги на дитину 500+ або на Сімейний опікунський капітал і планують виїхати з Польщі, необхідно повідомити про це ZUS.

Згідно з положеннями, виїзд громадянина України з Польщі на термін понад 1 місяць позбавляє його права на законне перебування в нашій країні. Наслідком втрати права на легальне перебування в Польщі є втрата права на пільги для сімей. Тому важливо, щоб громадяни України, які звернулися за сімейними виплатами та планують виїхати з Польщі, повідомили про це ZUS. Детальна інструкція, як це зробити, доступна на сайті ZUS, також українською. Іноземці можуть повідомити про виїзд через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS, надіславши лист на бланку POG.

ZUS має інструменти для перевірки

У закладі соціального страхування є інструменти для перевірки того, чи виїхала особа з нашої країни. Іноземець, який збирає сімейні виплати і не повідомляє ZUS про свій виїзд, повинен буде повернути неправомірно зібрані кошти з відсотками. ZUS перевіряє законне перебування в Польщі громадян України, як на етапі надання пільг, так і в будь-який час протягом періоду пільги. Установа має доступ до різних державних реєстрів, у т.ч до освітньої інформаційної системи, центрального реєстру застрахованих осіб. У разі потреби ZUS зможе використовувати спеціальний реєстр громадян України, який веде Прикордонна служба.

У разі сумнівів щодо виконання умов для отримання сімейної допомоги, зокрема умови проживання в Польщі, ZUS може попросити бенефіціара особисто надати пояснення в установі ZUS. Ми можемо призупинити виплату допомоги на дитину, якщо одержувач відмовляється надати або не надає у встановлений строк пояснення щодо обставин, що впливають на право на допомогу. Ці правила поширюються як на поляків, так і на іноземців.

Повідомте про свою поїздку до країн ЄС

Люди, які виїжджають до країн ЄС, також повинні повідомити ZUS у цій ситуації. У рамках співпраці між інституціями, уповноваженими виконувати нормативно-правові акти ЄС щодо координації систем соціального забезпечення, ZUS може отримати інформацію про перебування громадянина України в іншій країні в рамках провадження щодо надання сімейних виплат в іншій державі-члені ЄС/ЄАВТ. Це стосується і поляків.

У рамках підтримки, яку надає ZUS, громадяни України можуть скористатися програмами для сімей, такими як Сімейний опікунський капітал,або 500+. Перші понад 500+ отримають українці в середині травня.

Гарячі лінії ZUS

У ZUS все ще є телефони довіри щодо сімейних виплат у робочі дні, з понеділка по п’ятницю:

  • ·за тел. 22 290 55 00 з 8.00 до 15.00 (запитання можна задавати на ел. пошту. cot@zus.pl),

  • для громадян України за номером телефону 22 444 02 05 з 8.00-18.00 - консультанти гарячої лінії надають інформацію українською та польською мовами (запитання можна задавати електронною поштою UA@zus.pl).

Інформація про виплачені сімейні допомоги також доступна на веб-сайті ZUS (www.zus.pl), як польською, так і українською мовами.


 


  

ZUS Informuje

Obywatele Ukrainy powinni poinformować ZUS o swoim wyjeździe

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym ZUS.

Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją utraty prawa do legalnego pobytu w Polsce jest utrata przez niego prawa świadczeń dla rodzin. Dlatego ważne jest, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić znajduje się na stronie internetowej ZUS, w tym także w języku ukraińskim. Poinformować o wyjeździe cudzoziemcy mogą przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS wysyłając pismo na formularzu POG.

ZUS ma narzędzia do weryfikacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia, aby sprawdzić czy dana osoba opuściła nasz kraj. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami. ZUS weryfikuje legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w dowolnym momencie w trakcie okresu świadczeniowego. Instytucja ma dostęp do różnych państwowych rejestrów, m.in. do systemu informacji oświatowej, centralnego wykazu ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS będzie mógł korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, prowadzonego przez Straż Graniczną.

W przypadku wątpliwości, dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. Możemy wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego, jeżeli świadczeniobiorca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

Poinformuj o wyjeździe do krajów UE

Osoby wyjeżdżające do krajów UE także w tej sytuacji powinni poinformować ZUS. W ramach współpracy pomiędzy instytucjami właściwymi do realizacji unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ZUS może pozyskać informację o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach prowadzonego postępowaniu o przyznanie świadczeń rodzinnych w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków.

W ramach wsparcia realizowanego przez ZUS obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla rodzin takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy "Rodzina 500+". Pierwsze pieniądze w ramach 500+ trafią do Ukraińców w połowie maja.

Infolinie ZUS

W ZUS nadal działają infolinie dotyczące świadczeń rodzinnych dostępne w dni robocze, od poniedziałku do piątku:

- pod nr tel. 22 290 55 00 od 8.00 do 15.00 (pytania można zadawać e-mailem Kontakt z ZUS)

- dla obywateli Ukrainy pod nr tel. 22 444 02 05 od 8.00-18.00 - konsultanci infolinii udzielają informacji w języku ukraińskim i polskim (pytania można zadawać e-mailem Kontakt z ZUS dla klientów z Ukrainy).

Informacje dotyczące wypłacanych świadczeń rodzinnych dostępne są także na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl), zarówno w języku polskim i ukraińskim.

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny